Υγεία, Ευεξία, Ισορροπία (Health, Fitness, Wellness)

Διατροφική Συμπεριφορά

Διατροφική Συμπεριφορά

Διατροφική Συμπεριφορά

Στο ΕΑΤ - 26 η κρίσιμη τιμή / ένδειξη  ≥ 20 (cut–off point, κατώφλι) υποδεικνύει συμπτώματα μη φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, συνολική μια επίδοση  ≥ 20  στο  ΕΑΤ-26  σημαίνει  ότι  τα συμπτώματα μη φυσιολογικής διατροφικής συμπεριφοράς είναι ήδη αυξημένα.

Κάθε  θεματική  πρόταση (από τις 26 συνολικά) απαντιέται  με  βάση  μία  6–βάθμια κλίμακα (Πάντοτε = 3, Συνήθως = 2, Συχνά = 1, Μερικές φορές / Σπάνια / Ποτέ = 0, με  εξαίρεση  την πρόταση Ν° 25, όπου η βαθμολόγηση αντιστρέφεται).
Οι 26 προτάσεις συγκροτούν, εκτός από το συνολικό ερωτηματολόγιο,  και  (3) ξεχωριστές υποκλίμακες (subscales), οι οποίες αναπαριστούν συγκεκριμένες “ομάδες” συμπτωμάτων. Κάθε πρόταση ανήκει σε μία και μόνο υποκλίμακα.  Πιο  συγκεκριμένα :

  • “Eνασχόληση με δίαιτες αδυνατίσματος (dieting)”:
    Aξιολογεί  την έντονη επιθυμία για  αδυνάτισμα, το βαθμό αποφυγής ‘παχυντικών’ τροφών και γενικά, εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με παραμέτρους της εικόνας σώματος (εκτίμηση ιδανικού μεγέθους, δυσαρέσκεια με το σώμα) – Προτάσεις  Ν° 1,6,7,10-12,14,16,17,22-25.   
  • “Έντονο ενδιαφέρον κι ενασχόληση με το φαγητό, τα τρόφιμα και γενικά,με βουλιμική συμπεριφορά (bulimia and food preoccupation)”.
     Aξιολογεί την παρουσία επαναλαμβανόμενων και μη ελεγχόμενων σκέψεων γύρω από την τροφή, καθώς και τα συμπτώματα της βουλιμίας – Προτάσεις  Ν° 3,4,9,18,21,26.   

  • “Έλεγχος της πράξης του τρώγειν (oral control)” :
    Αξιολογεί το βαθμό του αυτοελέγχου γύρω από την πρόσληψη τροφής και αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές πιέσεις, και ειδικότερα, τις πιέσεις που αντιλαμβάνεται το άτομο από το περιβάλλον του για να πάρει βάρος – Προτάσεις  Ν° 2, 5, 8,13,15,19,20.  
Η υποκλίμακα αυτή σχετίζεται αρνητικά με το  βάρος του σώματος και τις βουλιμικές συμπεριφορές, ενώ θετικά με παραμέτρους της εικόνας σώματος.