Υγεία, Ευεξία, Ισορροπία (Health, Fitness, Wellness)

EIΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σύγχρονη Προπονητική στις Αναπτυξιακές Ηλικίες. 

book2


Τιμή  προσφοράς : 50 €


Ειδική  τιμή  έκπτωσης  30% (μέχρι  εξαντλήσεως  της  Α΄έκδοσης) :

  • σε  Φοιτητές /ριες 
  • σε  ομαδικές  παραγγελίες (+ 2 αντίτυπα) : 35 €

Με δεδομένο ότι η απόκτηση της γνώσης είναι ένα αδιάκοπο, προσωπικό  ταξίδι συνεχούς αναζήτησης, για την πρόοδο και εξέλιξη της προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια κοινή αφετηρία τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης για όλους τους προπονητές.  Κάθε συνάδελφος θα βρει, στο σύγγραμμα αυτό, ένα σαφές, λογικά δομημένο λειτουργικό πλαίσιο δράσεων / ενεργειών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές πλεύσης για την κατάρτιση θεμελιωδών προπονητικών προγραμμάτων για παιδιά προεφηβικής ηλικίας.  Δίνονται  τεκμηριωμένες  απαντήσεις σε αρκετά αμφισβητούμενα θέματα μέσω της σύνοψης θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Καταβλήθηκε προσπάθεια η διασκορπισμένη γνώση στη διεθνή βιβλιογραφία να συστηματοποιηθεί με σαφήνεια, απλότητα και ταξινόμηση ειδικών προπονητικών στόχων, προκειμένου να γίνει προσιτή στον κάθε Έλληνα συνάδελφο με πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα κριτήρια αθλητικής απόδοσης που προτείνονται για κάθε ηλικία.

Το παρόν σύγγραμμα ανήκει στον κάθε ανώνυμο γυμναστή–προπονητή, με παιδαγωγικό προσανατολισμό και δημιουργικές ικανότητες, που αρχικά οφείλει να εμπνεύσει και να μετουσιώσει σε πράξη την αγάπη του μικρού παιδιού για την άθληση.  Σ΄ ένα επόμενο στάδιο, μεθοδικά, πρέπει να αξιολογήσει, να σταθμίσει και να διαγνώσει τις δυνατότητες / αθλητικές ικανότητες κάθε νεαρού αθλητή, προκειμένου να τον κατευθύνει αργότερα στο ανάλογο άθλημα με αυξημένες πιθανότητες διάκρισης.  Κάθε  προπονητής οφείλει να μοχθεί αδιάκοπα προσφέροντας τέτοια κίνητρα στα φυσιολογικά και ψυχικά αποθέματα του νεαρού αθλητή, ώστε να διασφαλιστεί :

  • η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρονικά αθλητική του σταδιοδρομία
  • η διατήρηση του ενθουσιασμού του
  • η καθημερινή πάλη να γίνεται “μαχητής” και να βελτιώνει τον εαυτό του
  • η διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

book_content1

book_content2

Για παραγγελίες και στοιχεία επικοινωνίας :

Αποκλειστική διάθεση : Ελλ. Ερευν. Ινστ. Επιστημ. Διατροφής Αθλητών 

7ης Μαρτίου 22 – Νίκαια, Τ.Κ.18450
Τηλ. / Fax :  210.4912662, 210.4940482 

Kινητό :  697.8163951 – 693.2534324 
Ε-mail :  jeremys@otenet.gr