Υγεία, Ευεξία, Ισορροπία (Health, Fitness, Wellness)

Συνταγές

Συνταγές

Συνταγές

Με  ειδικό  πιστοποιητικό  ελέγχου  διασφάλισης ποιότητας.

Με  διατροφική  επισήμανση (Nutritional value) από το Eργαστήριο ανάλυσης τροφίμων της  ΕΤΑΤ Α.Ε. (Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων)